สถานีตำรวจภูธรไผ่โทน

สภ.ไผ่โทน
Go to content
พ.ต.ท.เนติศักดิ์ ชูสกุลนิติสินธ์
สว.สภ.ไผ่โทน

ขอความกรุณาทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์
ระบบประเมินและสำรวจความคิดเห็นจากภาคประชาชนวันพ่อแห่งชาติ

ที่มาของ วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทย
วันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและ
ช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจาก “พ่อ” คือผู้ที่ควรได้รับการเทิดทูน และยกย่อง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา
และทรงทำนุบำรุงพระราชโอรส และพระราชธิดาด้วยความรัก ทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์
และทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า จึงถือเป็น “พ่อแห่งชาติ” ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่อาณาประชาราษฎร์
เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ kapook.ocm


  พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5  มอบโนบายบริหารราชการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ณ อาคารคุ้มแก้วขวัญดาว
1. สืบสานพระราชปณิธาน
https://youtu.be/V8DA6QeKwCY
2. เสริมสวัสดิการและสามัคคี
https://youtu.be/PBPL-YlhqH4
3. ยึดมั่นหน้าที่ปราบภัยเพื่อประชาชน
https://youtu.be/ZAeqGlCwJ6U
101/1 หมู่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054 069640 โทรสาร 054 069639  E-mail : paitone@royalthaiPolice.go.th
Back to content