ประธาน กต.ตร.สภ.ไผ่โทน  นายวิโรจน์ ยิงช้าง  กต.ตร.สภ.ไผ่โทน (ภาคประชาชน)
       
       
       
       
       

 

 

101/1 mu 2 Tambon Phai Thon, Amphoe Rong Kwang, Chang Wat Phrae 54140 TEL:054 069 640 phaitonecop@gmail.com