ประวัดิการก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรไผ่โทน  สภ. ไผ่โทน เป็นโรงพักขนาดเล็ก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่โทน หมู่ ๒ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จว.แพร่ ขณะนั้นสร้างขึ้นเป็นที่พักสายตรวจตำบล เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.อ.ร้องกวาง จว.แพร่ โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ ได้มีการยกฐานะโดยการแต่งตั้ง หัวหน้า สภ.ไผ่โทน ขึ้นมาและจัดข้าราชการตำรวจมาประจำ โดยมี จ.ส.ต.สามารถ จันทรานิมิต เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการยกฐานะระดับ สภ.ไผ่โทนอีก โดยให้มีอำนาจในการสอบสวนเองได้ โดยได้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.ต.ประสิทธิ์ วงษ์มีมา ดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าสถานีคนแรก มีผู้มา ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ทั้งหมด จำนวน 15 นาย โดยมี พ.ต.ท.มานพ ใจอุ่น เป็นสารวัตรหัวหน้าสถานีในปัจจุบัน
อาคารที่ทำการ หลังเก่า ก่อนจะทำการรื้อถอน และสร้างทดแทน ในปี 2555  อาคารที่ทำการตามโครงการโรงพักทดแทน( สภ.ไผ่โทน)เริ่มการสร้างช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2557 แล้วเสร็จ และทำการตรวจรับงวดงาน ตามสัญญาจ้าง เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ ประธานตรวจการจ้าง การก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) สภ.ไผ่โทน และ คณะกรรมการ ตรวจรับงวดงาน

 

 

101/1 mu 2 Tambon Phai Thon, Amphoe Rong Kwang, Chang Wat Phrae 54140 TEL:054 069 640 phaitonecop@gmail.com